Monday, August 22, 2016

Բարձունքի հաղթահարում նախագիծ


«Բարձունքի հաղթահարում» նախագծի շրջանակներում պատրաստվում ենք իրականացնել՝
 • ուսումնա-հայրենագիտական ճամփորդություն դեպի Հատիս
 • Հատիս - լեռ, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում։ Կոնաձև, հրաբխային լեռ է։ Բարձրությունը 2528 մետր է։ «Հատիս» անվանումը «Ատտիս» աստծու անունից է։
Հաղթահարվող բարձունքը՝  Հատիս լեռ
Նախագծի իրականացման օրը՝  Սեպտեմբերի 10
Ճամփորդողների խումբը` Ավագ և Միջին դպրոցի սովորողներ
  Նպատակը՝ 
 • Սովորողների ստեղծագործական,  հայրենագիտական,  աշխարհագրական, ճամփորդական գիտելիքների զարգացում, ամրապնդում, կողմնորոշում տեղանքում, հայրենիքի տեսարժան վայրերի ու բարձունքերի բացահայտում:
 • Սերմերի հավաքում
 • Շրջակա բույսերին ծանոթացում
 • Սերմերի տարածման եղանականների,ձևավորված հարմարանքների ուսումնասիրում

Մեկնում `  Մայր դպրոցից 10-ին, ժամը 09:00
Վերադարձ՝  ժամը 18:00
Ճամփորդության անհրաժեշտ պարագաներ՝
 • տաք հագուստ
 • հարմար կոշիկներ
 • արևապաշտպան գլխարկ
 • հարմար ուսապարկ
 • սնունդ և ջուր
 • ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ

Ճամփորդության ավարտից հետո  սովորողներն ընդհանրացնում են հավաքած տեղեկություններըիրենց տպավորությունները և վերջնական արդյունքները հրապարակում   բլոգում ։

Tuesday, September 15, 2015

Հեղինակային կրթական ծրագրերի աշնանային ամենամյա 10-րդ հավաք

Սեպտեմբերի 20 —«Բարձունքի հաղթահարում» նախագծի իրականացում 
ճամփորդություն Օրգով-Դղեր
Սեպտեմբերի 22— Ջերմոց լաբորատորիայի վերակառուցման  նախագծի իրականացում:
Սեպտեմբերի 22— Բույսերի և կենդանիների խնամք ընտրության գործնեությունը հատուկ կարիքով սովորողների համար ինքնահաստատման և ներառման   արդյունավետ մեթոդ:

Thursday, September 10, 2015

Ճամփորդություն դեպի Օրգով-ԴղերՆախագծի մասնակիցները՝ Միջին դպրոցի սովորողներ
Իրականացման վայրը՝ Օրգով-Դղեր
Նպատակըսովորողներին օգնել ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, կատարել հետազոտական աշխատանքներ տեղանքի բնագիտական և աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ: Ձեռք բերել բարձունքներ նվաճելու հմտություններ և կարողություններ, հաղթահարել դժվարություններ
Մեկնում – Սեպտեմբերի 20-ին, ժամը՝ 09:00-18:00
Անհրաժեշտ պարագաներ
·         սպորտային հագուստ և կոշիկներ
·         ուսապարկ
·         արևային ակնոցներ, գլխարկ
·         ջուր և բուտերբրոդներ
·         ֆոտոխցիկ

Անվանումը

Հայտնի է  Տեղեր, Դգիր, Դըղըր, Դղեր, Դղիր, Տեխեր անուններով։

Ինչ գիտենք

Տեղեր գյուղից հյուսիսՊահլավունիների Ամբերդ ամրոցում 10-րդ դարում մշտապես կայազոր է պահվել։ Զինվորների ընտանիքները, Ամբերդի շրջակայքի խիստ կլիմայի պատճառով, բնակատեղի փնտրելու նպատակով իջել են հարավ։ Տեղեր գյուղի տարածքը համարելով հարմար, ասել են. «Լավ տեղեր են»։ Այդտեղից էլ բնակավայրը կոչվել է Տեղեր։ Մեկ այլ ավանդազրույցի համաձայն Տեղեր գյուղի անունը կապվում է իր շրջակայքում աճող դեղաբույսերի հետ։ Այդ պատճառով գյուղը անվանել են Դեղեր-Դղր։ Գյուղի տարածքում առկա են Սուրբ Վրթանեսսրբավայրի ավերակները:

Ճամփորդութան ամփոփ հաշվետվութոուն:


Նախատեսված մասնակիցների քանակը  15-ն էր, բայց  մեզ միացան նաև քույեր և եղբայրներ՝դարձանք 18 հոգի:Ուշացողներ չկային , շարժվեցինք ճիշտ ժամանակին:Օրգովի ձորում իրականացրինք փոքր էկո-նախագիծ՝մաքրեցինք տարածքը,հանգստացանք բնության գրկում, հետաքրքրի, զվարճալի  խաղեր  խաղացինք, այնուհետև ոտքով բարձրացանք Դղեր, ճանապարհը շատ երկար էր, բայց մենք էլ չնկատեցինք ինչպես հաղթահարեցինք  մեզ բաժին ընկած բարձունքը, հպարտությամբ կարող եմ նշել, որ սովրողները համբերատար, հոգատար վերաբերմւնք էին ցուցաբերում միմյանց նկատմամբ, ավագ սովորողները սիրով օգնում էին իրենց կրտեսր  ընկերներին , երբեմն էլ նաև մեզ՝ուսւցիչներիս։Երբ հասանք Դղեր, մի փոքր հանգստացանք, պատմեցինք մեր  ունեցած տեղեկությունները կապված գյուղի անվան ծագման  հետ,  մտանք եկեղեցի, մոմ վառեցինք, աղոթեցինք ։  Ճամփորդությունը  կայացավ ըստ ծրագրի:
Սովորողների նյութերն են՝ 1, 2, 3։

Sunday, August 30, 2015

12-րդ դասարանի Կենսաբանության ծրագիր

Կենսաբանություն առարկայի 12- րդ դասարանի ծրագիր

                                    Դասագրքը՝ տես այստեղ


               
Համապատասխան պետական չափորոշչի ավագ դպրոցն ավարտող սովորողը կենսաբանություն  առարկայից պետք է ունենա հետևյալ գիտելիքները,կարողություններն ու հմտությունները.
Ի՞նչ է համակեցություն
Կենսոլորտ
Կենդանի օրգանիզմների փոխհարաբերությունները
Որոնք են մարդու ազդեցությանը  հետևանքները բնության , կենդանիների վրա
Էկոլոգիական խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները
Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման կարողություն
ձևավորել  բնակավայրի բնական համակեցությունների պահպանմանը ուղղված միջոցառումների կազմակերպելու, իրականացնելու հմտություններ


դասընթացի ուսուցման նպատակն է

սովորողներին ծանոթացնել կենսաբանական նվաճումներին և դրանց
կիրառությանը տնտեսության մեջ,
 խորացնել սովորողների ունեցած գիտելիքները բույսերի և կենդանիների
կառուցվածքի ու կենսագործունեության սկզբունքները տնտեսության մեջ կիրառելու
վերաբերյալ,
խորացնել մարդու և բնության փոխհարաբերությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 տալ հիմնավոր պատկերացում մարդու գործունեության ժամանակակից
մասշտաբների մասին,
 սերմանել էկոլոգիական պատասխանատվություն
 խորացնել գիտելիքները մարդու և բնության փոխկապվածության մասին
ծանոթացնել կենդանի օրգանիզմների համակեցությունների ձևավորման պատմությունը
բնութագրել բնական և արհեստական համակեցությունները, նշել  տարբերությունները, գործող սննդային կապերը,

Ուսումնական գործունեության տեսակներ
Ուսումնական նախագծերի իրականացում
Կրթահամալիրի տոնացույցով նախագծերի կազմում իրականացում
Ուսումնական նյութի բացատրում
Ցուցադրում
Ուսումնական ճամփորդությունների կատարում
Ֆիլմերի դիտում, քննարկում
Ստեղծական աշխատանքների կատարում
Խնդիրների և վարժությունների լուծում
Ուսումնական փաթեթների ստեղծում
Փորձերի իրականացում

Հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

·                     Աշտանքում պետք է ընդգծվի սովորողի կողմից կատարված վերլուծությունը
·                     Աշխատանքում պետք է երևա կենսաբանական մտածողությունը
·                     Սովորղը պետք կարողանա առաջարկել և  հիմնավորել սեփական տեսակետը
·                     Թեմայի արդիականություն ու կիրառելություն
·                     Պետք է լիարժեքորեն տիրապետի նշված նյութին

Դասավանդողին և սովորողին ուղղված պահանջներ
Ուսումնական պարապմունքի կազմակերպաման համար ուսուցչին անհրաժեշտ
լիարժեքորեն տիրապետել բլոգավարությանը՝ ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել անհատական բլոգը  անհրաժեշտ նյութերով:
Անհրաժեշտ է անհատական նոթբուք (նեթբուք), որտեղ առկա են բոլոր անհրաժեշտ նյութերը
Սովորողին անհրաժեշտ է անհատական նոթբուք (նեթբուք)՝ անհրաժեշտ նյութերի, ծրագրերի առկայությամբ :
 Տիրապետում է բլոգավարությանը, կարողանում է բլոգում, ենթակայքում նյութեր թողարկել:
Մասնակցում է պարբեր ուսումնական նախագծերի ու ճամփորդությունների:

Գնահատում

Սովորողի գնահատումը կատարվում է ըստ իրականացված նախագծերի: Նախագծերի վերջնական արդյուքը սովորողը տեղադրում է իր բլոգում, որից հետո հղումը ուղարկում է դասավանդողին: Սովորողը պարտավոր է մասնակցել կիսամյակի ընթացքում իրականացվող բոլոր առարկայական նախագծերին: Առավել բարձր են գնահատվում այն նախագծերը, որոնք ունեն գործնական ու կիրառական նշանակություն

Բույսերի և կենդանիների կազմավորման սկզբունքները կիրառումը տեխնիկայում և մարդու տնտեսական գործունեության մեջ

Թեմա 1
Կյանքը համակեցություններում, էկոլոգիական գործոններ:
Երկրի վրա կյանքի պայամաններ՝ցամաքային, ցամաքա-օդային, հողային, ջրային
Սեզոնային երեույթները բնության մեջ՝պարբերական , օրային սեզոնային, կենսաբանական ռիթմներ
Կենդանի օրգանիզմների բնական համակեցություններ՝կենսացենոզներ, դրանց տեսակային կառուցվածքը
Պոպուլյացիա, թվաքանակը, տարածական կառուցվածքը
Էկոլոգիական համակարգեր, դրանց բաղադրիչները
Բնական և արհեստական էկոհամակարգեր, ագրոցենոզներ
Էներգիայի հոսքը էկոհամակարգերում, սննդային շղթաներ,
էկոլոգիական բուրգեր
Կենսաբանական արտադրանք՝առաջնային և երկրորդային
Մարդը և էկոհամակարգերը
նախագիծեր
 ա/ պարաստել ուսումնական նյութ՝Բույսերը և կենդանիները ինչպիսի հարմարանքներ են ձեռք բերել անապատային գոտում ապրելու համար
բ/Մեր շրջապատում մարդածին գործոնների հայտնաբերում և բնության վրա դրանց ազդեցության նկարագրում
գ/ էքրսկուրսիա արգելոցներ 

Թեմա 2 Կենոլորտ, նրա կառուցվածքը ու ֆունկցիաները
Կենսոլորտ հասկացությունը, սահմանները,կառուցվածքը
Կենսոլորտի էվոլյուցիա
Կենսածին տարրերի շրջապտույտը

Թեմա  3 Օրգանիզմների միջև փոխհարաբերությունները
Կենսածին կապեր
Ներտեսակային մրցակցություն և մակաբուծություն
Փոխօգտակար ներտեսակային հարմարվածություն
 Սիմբիոզ՝ փոխօգտակար միջտեսակային փոխհարաբերություն
Մակաբուծներ, դրանց դասակարգումը
Գիշատչություն

Թեմա 4 Կենսոլորտը և մարդը
Կենսաբանական ռեսուրսներ
Բնակիան անսպառ և սպառվող պաշարներ
Բնության վրա մարդու ազդեցությունը
նախագիծ
ա/ պատրաստել ուսումնական նյութ «Մարդու ազդեցությունը բնության վրա» թեմայով
բ/մասնակցություն էկոտուրին
 Թեմա 5 Բիոնիկա      
Բիոնիկայի վերաբերյալ ֆիլմերի դիտում, վերլուծում , թագրմանում ուսումնական նյութի պատրաստում